REGULAMIN

§ 1

ORGANIZATOR FESTIWALU

Głównym organizatorem Festiwalu Ogólnopolskiego Piosenki Artystycznej FOPA Ślesin 2024 jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie przy współpracy z centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Dyrektorem festiwalu jest Kamil Wasicki.

§ 2

MIEJSCE I TERMIN:

Festiwal odbędzie się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 

62-561 Ślesin w dniu 10 lutego (sobota) 2024r.

§ 3

CELE IMPREZY

Celem festiwalu jest: prezentacje wartościowych i różnorodnych form piosenki artystycznej (piosenki literackiej, poezji śpiewanej, ballady, piosenki autorskiej), wyszukiwanie młodych talentów piosenki, inspiracje młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki, promowanie piosenki artystycznej, rozszerzenie oferty koncertowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie.

§ 4

ZASADY OGÓLNE

1. Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej w skrócie FOPA ma charakter otwarty. Może w nim brać udział młodzież ucząca się powyżej 16 roku życia, studenci oraz dorośli (soliści i zespoły). 

2. Wykonawca przygotowuje dwa utwory śpiewane (w języku polskim) wykonywane z akompaniamentem własnym, akompaniatora lub zespołu, wyklucza się używania półplaybacków i playbacków

3. Zespół występujący na scenie może liczyć maksymalnie do 6 osób,

4. Organizator zapewnia, nagłośnienie, perkusję, wzmacniacz gitarowy, wzmacniacz basowy, piano elektroniczne, realizatora dźwięku, techników scenicznych

5. Warunkiem wzięcia udziału w festiwalu będzie uiszczenie przez wykonawcę zakwalifikowanego do finał opłaty akredytacyjnej w wysokości 50od osoby na numer rachunku  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie tj. 44 8534 0006 0000 1791 2000 0010 . Opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia 26 stycznia (piątek) 2024. 

W ramach opłaty akredytacyjnej uczestnicy otrzymają obiad , kanapki, kawę herbatę oraz wejściówkę na koncert galowy festiwalu i koncert gwiazdy. Nie opłacenie akredytacji w terminie skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych uczestników. Rezygnacja lub brak udziału w festiwalu z przyczyn niezależnych od organizatora nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej akredytacji.

§ 5

ZASADY UDZIAŁU

1. Zgłaszający się wykonawcy zobowiązani są do nadesłania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2024r (Piątek) na adres  e-mail: fopa.slesin@wp.pl  zgłoszenia (emaila) o tytule „fopa zgłoszenie, nazwa artysty” zawierającego komplet materiałów tj. wypełnionej elektronicznie karty uczestnictwa wyłącznie w formacie PDF (jeden plik) oraz plików muzycznych wyłącznie  w formacie MP3 z nagranym wykonaniem zgłoszonego repertuaru  tj. dwóch utworów w formie i aranżacji jaka zostanie zaprezentowana podczas konkursu.

2. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.

3. Kwalifikacji do udziału w konkursie dokona komisja artystyczna powołana przez organizatora na podstawie przesłanych nagrań demo. 

4. Uczestnicy zgłaszając swój udział jednocześnie powierzają prawa organizatorowi do nieodpłatnego wykorzystywania ich wizerunku w transmisji i rejestracji ich występu ( foto, zapisy audio, video we wszelkich znanych formatach) podczas trwania festiwalu. 

5. Organizator FOPA powołuje Jury Festiwalowe 

6. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna nagrody pieniężne: Pula Nagród 6500 PLN

7.  Nagrody są opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

8. Lista uczestników zakwalifikowanych do festiwalu zostanie opublikowana na stronie www.mgok.slesin.pl

oraz https://www.facebook.com/fopaslesin dnia 20 stycznia (sobota) 2024.

9. Festiwal Ogólnopolski Piosenki Artystycznej jest Eliminacją do Studenckiego Festiwalu Piosenki

 w Krakowie

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy pokrywają koszty podróży we własnym zakresie.

2. Z chwilą zakwalifikowania się do finału istnieje możliwość zarezerwowania odpłatnego noclegu. Koszty noclegów pokrywają uczestnicy festiwalu. 

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

4. Szczegółowych informacji udziela dyrektor artystyczny festiwalu Kamil Wasicki w godz. 10:00 – 18:00 tel. 604-449-286

Adres do korespondencji:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie

BIURO ORGANIZACYJNE

FOPA ŚLESIN

ul. Młodzieżowa 11

62-561 Ślesin

Tel; 604-449-286e-mail: fopa.slesin@wp.pl

Kliknij poniżej aby pobrać kartę uczestnictwa!

Pobierz plik PDF


Pobierz plik WORD

Kliknij poniżej aby pobrać regulamin!

Pobierz regulamin w PDF